Toilet còn sạch hơn bếp ăn trong văn phòng công ty, bạn tin không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *